Motorcykel

Som produktvisualiseringsprojekt valde jag att göra en Harley Davidson Dyna Lowrider, kanske för att det var den som mest liknade den motorcykel jag själv hade. Färgsättningen är från en modernare Sportser modell.

I tidigare projekt modellerade jag själv, nu valde jag att använda två nedladdade cadmodeller som jag kombinerade. Det resulterade till slut i dessa två animaeringar.

I Fusion 360, lades camfers och fillets till innan mesherna exporterades till Obj filer som sedan sattes ihop i Blender. Lacken gjordes parametriskt i Substance Designer och materialen uv-erna materialsattes i Substance painter.

Här är mitt första försök. Tyvärr fick jag problem med kantighet då jag bytte programversion av Blender, och jag borde klippt bort några av kameraåkningarna.