Visualisering

Jag visualiserar på olika sätt, i stillbild och rörligt, 2d och 3d. Här är några av de tekniker jag kan erbjuda.

Efterlikna design

I bilden till höger har jag cad-ritat kamran i Fusion 360, ljussatt och renderat i Blender samt retuscherat i Photoshop. Uppgiften var att efterlikna originalet.

Originalbild: @acasso-official

Mitt resultat

Bildprojisering på 3d miljö

Utifrån en grundbild som jag Photoshopredigerat har jag skapat 3d miljön i Blender. Därefter har jag skapat bakgrundsbyggnader och växter med samma teknik. Först är perspektivet utlagt i Fspy, resten är skapat, ljussatt och renderat i Blender.

Som 3d i wireframe

Renderad bild med projicerade bilder.

CAD

En Mi trådlös skruvdragare från Xiaomi skapad i Fusion 360, materailsatt, ljussatt och renderad i olika varianter i Blender. Flera bilder har lagts ihop i Photoshop för att skapa en slutbild.

Skuggor

Trådram

Bild med blåtryck

En Mi Xiamo klocka gjord efter samma principer som skruvdragaren.

Proceduell modellering

Ett landskap i dimma, skapat i Blender.